Lực lượng lao động có tay nghề cao

Lực lượng lao động có tay nghề cao

Mạng lưới giáo dục nghề nghiệp gồm: 03 trường đại học; 07 trường cao đẳng; 03 trường trung cấp; 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 07 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; 04 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác.

Số học sinh tốt nghiệp bình quân hàng năm: Trên 16.000 người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng; trên 4.000 người tốt nghiệp đại học.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo có cấp chứng chỉ tăng hàng năm. Năm 2022 tỷ lệ lao động qua đào tạo là trên 76%. Bình quân hằng năm giải quyết việc làm cho trên 20 ngàn lao động.

Hệ thống các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh đang sử dụng trên 210.344 lao động, trong đó 160.130 lao động tại tỉnh và 50.214 lao động ngoại tỉnh. Vĩnh Phúc với vị trí địa lý thuận lợi, là cầu nối giữa các tỉnh phía Tây Bắc với thủ đô Hà Nội do vậy Vĩnh Phúc dễ dàng thu hút lao động chất lượng cao từ Hà Nội cũng như lao động khác từ các tỉnh phía Bắc đến sinh sống và làm việc.