Công nghiệp bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn

Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng, đang xây dựng chính sách và giải pháp đặc thù, các cơ chế hỗ trợ giúp phát huy mọi nguồn lực trong thu hút đầu tư, hợp tác, tham gia các công đoạn sản xuất của công nghiệp bán dẫn.

Công nghiệp dược phẩm

Công nghiệp dược phẩm

Khuyến khích đầu tư phát triển các dự án bào chế thuốc đạt chuẩn GMP; dự án sản xuất thuốc gốc (generic), nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu hóa dược vô cơ, sản xuất tá dược thông thường và tá dược cao cấp; sản xuất nguyên liệu kháng sinh thế hệ mới.

Công nghiệp xe điện

Công nghiệp xe điện

Vĩnh Phúc kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực sản xuất và phụ trợ xe điện, từng bước trở thành một “Trung tâm sinh thái sản xuất ô tô hàng đầu ở khu vực phía Bắc”.

Công nghiệp máy tính, điện thoại thông minh, điện tử

Công nghiệp máy tính, điện thoại thông minh, điện tử

Với sự hiện diện của nhiều Công ty trong ngành công nghiệp điện tử, Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng phát triển ngành công nghiệp máy tính, điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử.

  • Trang thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

    Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: investvinhphuc@gmail.com, Điện thoại: (+84).211.3.862.480

    Giấy phép số 49/GP-TTĐT ngày 13/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc