Hạ tầng cấp, thoát nước

Hạ tầng cấp, thoát nước

Hạ tầng cấp nước: Hiện nay có 16 nhà máy cấp nước tập trung cấp cho khu vực đô thị, các khu vực lân cận đô thị và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn 9 huyện, thành thị. Tổng công suất cấp nước thiết kế tại những khu vực này là […]

Xử lý môi trường

Xử lý môi trường

Xử lý chất thải rắn (CTR) Mục tiêu: Giai đoạn 2020 đến năm 2025. – 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. – 95% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và 100% tổng lượng chất thải […]

Giáo dục đào tạo

Giáo dục đào tạo

Giáo dục mầm non: Tính đến năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 177 trường mầm non, trong đó có 163 trường công lập, 14 trường tư thục. Tổng số lớp trong trường mầm non công lập có 3.300 nhóm, lớp với 695 lớp nhà trẻ; 2605 lớp mẫu giáo; có 221 cơ sở mầm non […]

Chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe

Nghị quyết số 12/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu: Đảm bảo đa số người dân có việc làm bền vững, người dân được […]

Khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp

Khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp

Du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Vĩnh Phúc nói riêng, hiện đang đứng trước cơ hội to lớn khi nhu cầu du lịch trên thế giới nói chung và khu vực nói riêng đang ngày một tăng. Các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam và của Vĩnh Phúc nói […]

Trung tâm thương mại

Trung tâm thương mại

Các hoạt động thương mại, lưu chuyển hàng hóa, sản phẩm chính trên địa bàn tỉnh phân bố tập trung tại 4 khu vực gồm: (1) Khu vực trung tâm tỉnh thuộc thành phố Vĩnh Yên và phụ cận; (2) Khu vực tập trung công nghiệp huyện Bình Xuyên, cảng cạn ICD (3) Khu vực […]

  • Trang thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

    Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: investvinhphuc@gmail.com, Điện thoại: (+84).211.3.862.480

    Giấy phép số 49/GP-TTĐT ngày 13/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc