Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao

Tỉnh Vĩnh Phúc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn phù hợp với chiến lược phát triển nông nghiệp của cả nước và thực tế trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở khai thác hiệu quả các nguồn lực tự nhiên, kinh tế – xã hội và sức mạnh của cộng đồng để xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, từng bước nâng cao mức sống của người dân và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, hình thành các vùng hàng hóa tập trung quy mô lớn, ưu tiên hỗ trợ các ngành chủ lực có điều kiện thuận lợi về đất đai, nguồn nước sạch, lợi thế về thị trường (lúa chất lượng cao, rau an toàn, cây ăn quả, cây dược liệu, chăn nuôi lợn thịt, bò sữa, bò thịt, gà thịt, gà đẻ trứng, nuôi thủy sản tập trung thâm canh, trồng rừng gỗ lớn), tổ chức sản xuất hiện đại theo chuỗi liên kết để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm sạch, an toàn cho dân cư trong tỉnh và cung cấp cho các tỉnh lân cận, hướng đến xuất khẩu.

Phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường, theo hướng sinh thái, bền vững.