Công nghiệp bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn

Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng, đang xây dựng chính sách và giải pháp đặc thù, các cơ chế hỗ trợ giúp phát huy mọi nguồn lực trong thu hút đầu tư, hợp tác, tham gia các công đoạn sản xuất của công nghiệp bán dẫn.

Việt Nam có quy mô dân số 100 triệu dân và định hướng chuyển đổi số của Chính phủ, là điều kiện thuận lợi cho thị trường công nghiệp chíp bán dẫn.

Việt Nam cũng đang có một số yếu tố thuận lợi để gia tăng vị thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, nhất là về vị trí địa lý cũng như quan hệ gần gũi với các cường quốc về bán dẫn như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản,…

Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng, đang xây dựng chính sách và giải pháp đặc thù, các cơ chế hỗ trợ giúp phát huy mọi nguồn lực trong thu hút đầu tư, hợp tác, tham gia các công đoạn sản xuất của công nghiệp bán dẫn; xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn.

Với sự hiện diện của nhiều Công ty trong ngành công nghiệp điện tử, Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng phát triển ngành công nghiệp máy tính, điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử và chíp bán dẫn.