Chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Với phương châm ”Các doanh nghiệp đầu tư ở Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh Phúc, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh”; Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc luôn quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; linh hoạt vận dụng các chính sách của Nhà nước Việt Nam phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Phúc thành lập Tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh, thường xuyên tổ chức chương trình lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp hàng tuần và duy trì Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh, nhằm tạo điều kiện tháo gỡ, giải quyết nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.