Ô tô

Ô tô

Vĩnh Phúc có 03 doanh nghiệp lớn, đầu chuỗi sản xuất, láp ráp xe ô tô là Toyota, Honda và Daewoo Bus.

Nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tăng sự cạnh tranh của sản phẩm, các doanh nghiệp đầu chuỗi đã có nhiều hoạt động phát triển hỗ trợ các nhà cung ứng nội địa, như hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, hỗ trợ áp dụng các công cụ quản lý, giới thiệu đơn vị, chuyên gia nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nội địa, thông qua đó số lượng nhà cung cấp nội địa tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu chuỗi đã tăng lên nhanh chóng.

Các lĩnh vực cung ứng cho sản xuất, láp ráp ô tô gồm: Cụm vỏ xe; Cụm khung gầm xe; Cụm động cơ; Linh kiện kim loại; Linh kiện nhựa, cao su; Linh kiện điện tử, …