Điện tử

Điện tử

Các các doanh nghiệp FDI lĩnh vực điện tử chiếm gần 50% FDI toàn tỉnh. Trong đó, gần 1/2 là những doanh nghiệp có quy mô lớn, như Patron Vina, Haesung Vina, Jahwa Vina, Young Poong Vina, Nanos Vina… Hầu như toàn bộ sản phẩm của các doanh nghiệp này được xuất khẩu, hoặc cung ứng cho các tập đoàn điện tử tại Việt Nam như Samsung, LG.

Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp điện tử chủ yếu do các Công ty thương mại nhập khẩu. Các linh kiện còn lại do các Công ty FDI cung cấp. Chưa có Công ty DDI Vĩnh Phúc tham gia vào chuỗi cung ứng lĩnh vực chế tạo cho các doanh nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên ngành điện tử gia dụng đã có một số Công ty DDI Vĩnh Phúc tham gia, đây cũng là cơ hội cho các nhà cung cấp nội địa tham gia vào chuỗi cung ứng của các Công ty FDI.