Máy nông nghiệp và cơ khí chế tạo khác

Máy nông nghiệp và cơ khí chế tạo khác

Vĩnh Phúc chưa có doanh nghiệp FDI nào đầu tư lĩnh vực này, tuy nhiên một số doanh nghiệp DDI Vĩnh Phúc cũng đã tham gia chuỗi cung ứng máy nông nghiệp và cơ khí chế tạo của các Công ty FDI tại các địa phương khác với một số loại sản phẩm: linh kiện kim loại (bulong, ốc vít và một số sản phẩm kim loại đột dập khác); bộ truyền động, các sản phẩm liên quan đến động cơ; sản phẩm đúc nhôm áp lực, …

Đây là thị trường tiềm năng, đặc biệt cho những doanh nghiệp hiện đã và đang tham gia được vào chuỗi cung ứng xe máy, ô tô.