May mặc

May mặc

Vĩnh Phúc đã thu hút được hơn 20 doanh nghiệp FDI trong ngành may mặc, chủ yếu từ Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp FDI này đều gia công may mặc theo đơn đặt hàng và xuất khẩu cho các hãng và thương hiệu lớn trên toàn cầu nên không có nhu cầu tìm nhà cung cấp lớp dưới cho các công đoạn gia công may.

Chuỗi cung ứng của các Công ty may FDI tại Vĩnh Phúc không phát triển tại nội địa. Vật liệu đầu vào chính là vải thành phẩm nhập khẩu hoặc mua từ các Công ty thương mại; phụ liệu mua từ nhà sản xuất phụ liệu FDI tại Việt Nam.