Thứ Hai, 14/04/2014 15:53:33 (GMT+7)

Công ty Saf –T – Gard International

Công ty Saf –T – Gard International
- Ông Richard
Tổng Giám đốc Công ty Saf –T- Gard International

Từ những gì chúng tôi đã được chứng kiến tại đây, chúng tôi thấy tỉnh Vĩnh Phúc đã có những bước chuẩn bị hết sức kỹ càng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Bằng chứng là đã có rất nhiều công ty nước ngoài đang đầu tư tại tỉnh như: Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan… Tôi tin rằng dựa trên những thành công đã thu được, công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh cũng sẽ thành công với việc thu hút đầu tư từ các quốc gia khác.