Thứ Ba, 27/10/2020 8:05:44 (GMT+7)

Công ty Sekonix Vina

Công ty Sekonix Vina
- Ông Ci Hwa Jung
Tổng Giám đốc Công ty Sekonix Vina

Khi tìm hiểu, đầu tiên chúng tôi thấy Chính phủ cũng như Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc rất có thành ý mời gọi đầu tư, sau này khi đã đầu tư nhà máy tại đây chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ hết sức tích cực, duy trì rất tốt việc quản lý. Không chỉ có cơ sở hạ tầng mà thái độ tích cực của Chính phủ, địa phương là rất quan trọng. Tính tới thời điểm này công ty đã hoạt động được 6 năm, việc quyết định đầu tư vào Việt Nam là một quyết định rất đúng đắn.