Thứ Hai, 14/04/2014 15:59:08 (GMT+7)

Công ty PIAGGIO Việt Nam

Công ty PIAGGIO Việt Nam
- Ông Costantino Sambuy
Tổng Giám đốc Công ty PIAGGIO Việt Nam

Chúng tôi chọn Vĩnh Phúc là địa điểm đầu tư vì một số lý do sau: Thứ nhất, chúng tôi nhận thấy rằng người dân ở đây rất am hiểu trong lĩnh vực của chúng tôi, đặc biệt là trong sản xuất xe máy; Thứ hai, từ những dự án đầu tư trước đây của các doanh nghiệp cùng ngành sản xuất, chúng tôi thấy đây là ngành công nghiệp được phía tỉnh hỗ trợ mạnh mẽ; Thứ ba là tỉnh Vĩnh Phúc có lực lượng lao động được đào tạo bài bản tại địa phương.

Chúng tôi đã hoạt động tại Vĩnh Phúc được hơn 4 năm và tôi phải nói rằng tất cả những kì vọng của chúng tôi đều đã đạt được và thậm chí còn vượt cả sự mong đợi ban đầu.