Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc

Sau nhiều lần tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2015, Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã quyết định cùng Công ty TNHH Sumitomo Việt Nam đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Thăng Long Vĩnh Phúc tại xã Thiện Kế và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích 213 ha, tổng mức đầu tư hơn 135 triệu USD, tạo 40-50 nghìn việc làm, nộp thuế, chuyển giao công nghệ… góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Đến nay, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc đã trở thành một hình mẫu về chất lượng hạ tầng, môi trường, văn hóa ứng xử và tạo bước đột phá cho sự phát triển công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc.