Thứ Tư, 27/04/2022 21:18:32 (GMT+7)

Vĩnh Phúc tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Vĩnh Phúc tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng; duy trì ổn định kinh tế; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân tiếp cận các nguồn hỗ trợ; phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 08/02/2022 triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT – XH và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT- XH.

Về cải cách hành chính

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 31/12/2021 về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022; Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 về ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 27/01/2022 thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/3/2022 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, đến nay đã thực hiện tại UBND thành phố Phúc Yên, một số xã, phường trên địa bàn thành phố và Sở Ngoại vụ.

Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chú trọng rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến. Tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá địa phương tại Cộng hoà Liên bang Đức (từ ngày 06 đến ngày 14/3/2022). Chú trọng các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh hậu Covid-19. Ngày 07/4/2022, tỉnh đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổ chức “Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022” nhằm tăng cường thu hút các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc), tạo cơ hội hợp tác phát triển cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của các đại biểu đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, đại diện các Tổ chức, Hiệp hội, Doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam, trong khuôn khổ của Hội nghị, Hiệp hội Thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam và Hiệp hội phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài Việt đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; Hiệp hội phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài Việt ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về đào tạo, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) trên địa bàn tỉnh…

Kết quả thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Trong tháng 4/2022, tỉnh đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư/chủ trương đầu tư cho 01 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1,1 triệu USD và tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư 27,6 triệu USD (tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn trong tháng 4 là 28,7 triệu USD), đồng thời cấp mới 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 6.257,4 tỷ đồng, tăng vốn cho 01 lượt dự án với tổng vốn đầu tư 100,5 tỷ đồng (tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn trong tháng 4 là 6.357,9 tỷ đồng).

Lũy kế đến hết tháng 4/2022, tỉnh đã cấp mới 07 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 124,5 triệu USD, tăng vốn cho 17 lượt dự án với tổng vốn đầu tư 87,44 triệu USD, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 211,94 triệu USD, bằng 82,54% so với cùng kỳ năm 2021; cấp mới 6 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 6.298,84 tỷ đồng, tăng vốn cho 05 lượt dự án với tổng vốn đầu tư 1.405,04 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 7.703,46 tỷ đồng, bằng 151,95% so với cùng kỳ năm 2021./.

Nguyễn Nam

Gửi phản hồi

*
*