Thứ Sáu, 12/03/2021 3:54:45 (GMT+7)

Vĩnh Phúc chuyển động mạnh mẽ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Chiều 10/3, đồng chí Nguyễn Văn Khước – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe một số sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Chấn Hưng, dự án Trung tâm logicstics ICD Vĩnh Phúc, và dự án khu công nghiệp Bá Thiện II trên địa bàn 2 huyện Vĩnh Tường và Bình Xuyên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Lãnh đạo của một số địa phương.

Vĩnh Phúc chuyển động mạnh mẽ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các dự án lớn trọng điểm, sự vào cuộc của các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và toàn bộ các cấp các ngành, đơn vị, công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian gần đây đã có sự đổi mới, chuyển biến tịch cực. Đổi mới trong cách thức tiếp cận, trong công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; Thống nhất tài liệu tuyên truyền, sẵn sàng nhận lỗi trước nhân dân về những thiếu sót của một số cán bộ trong việc chậm trễ cung cấp các tài liệu cần thiết cho người dân hiểu. Lập kế hoạch và rà soát kỹ toàn bộ hồ sơ pháp lý tránh việc phát sinh các thủ tục hành chính, phải điều chỉnh nhiều lần làm mất thời gian, công sức của nhân dân.

Sau khi nghe lần lượt báo cáo của các địa phương: Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ triển khai và một số khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Chấn Hưng và khu đất dịch vụ Cầu Tây. Lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm logicstics ICD Vĩnh Phúc, dự án khu công nghiệp Bá Thiện II.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu Lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Tường, UBND huyện Bình Xuyên, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi cách thức tiếp cận, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chấp hành các chủ trương, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai đối với 03 dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt Thanh tra huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm về đất đai. Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, và giải tán đám đông tụ tập gây khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường nắm bắt tư tưởng nhân dân; xử lý dứt điểm những trường hợp tự ý xâm lấn, xây dựng công trình trái phép trên dự án./.

Lưu Thị Tuyết Nhung