Thứ Năm, 14/01/2021 11:17:28 (GMT+7)

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa hoạt động hỗ trợ pháp lý đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV trên địa bàn tỉnh, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ pháp lý là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động; cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa có yêu cầu, kiến nghị được hỗ trợ giải quyết kịp thời, 05 nội dung chương trình hỗ trợ pháp lý được đề ra thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 bao gồm:

  1. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  2. Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  3. Đánh giá nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ, ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh để xác định nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo các chủ đề pháp luật cho người quản lý, người làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, đội ngũ tư vấn viên pháp luật; lãnh đạo, cán bộ pháp chế doanh nghiệp.
  4. Cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, của tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  5. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hi vọng, trong thời gian tới, việc triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Chương trình sẽ tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Hải Yến

Gửi phản hồi

*
*