Thứ Tư, 13/12/2023 15:09:33 (GMT+7)

Tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường triển khai các giải pháp để hỗ trợ, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài

Tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường triển khai các giải pháp để hỗ trợ, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành và đoàn công tác thăm, làm việc tại tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc năm 2023

Triển khai Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 -2030; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh bổ sung Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 26/7/2022 thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 -2030; Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các sở ngành, huyện, thành phố tăng cường triển khai các giải pháp để hỗ trợ, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài, cụ thể:

Tăng cường năng lực thực thi công vụ, cải cách thủ tục và bộ máy hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; Chủ động tiếp cận, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư; Chỉ đạo đẩy nhanh xử lý các thủ tục về đầu tư kinh doanh; triển khai các dịch vụ hành chính công điện tử cho các nhà đầu tư.

Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng, đất đai, hạ tầng, lao động, năng lượng… để sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tái định vị sản xuất.

Rà soát các khu công nghiệp để chuẩn bị quỹ đất sạch sẵn sàng đón làn sóng đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ (điện, nước, hạ tầng giao thông vận tải, viễn thông, logistic…) để tạo ưu thế cạnh tranh thu hút đầu tư trong dài hạn.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng hạn chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, đảm bảo thông tin cập nhật và chất lượng, đặc biệt là chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Năm 2023, môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được quan tâm, chú trọng cải thiện. Các chỉ số thành phần thuộc chỉ số PCI được giao cụ thể cho các ngành, lĩnh vực, địa phương chịu trách nhiệm để nâng cao. Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được chuyển đến cơ quan nhà nước, chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Tổ giúp việc đã được tiếp nhận và kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết. Nhiều hội nghị được UBND tỉnh, các sở, ngành tổ chức để tiếp nhận thông tin, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh…

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 -2030, Đề án thu hút nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại tỉnh đến năm 2030… làm cơ sở để cụ thể hóa triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh được tích cực triển khai thông qua việc phối hợp với các báo, tạp chí, kênh truyền hình của Trung ương và của tỉnh; xuất bản Bản tin đầu tư Vĩnh Phúc, đồng thời qua các kênh khác nhau để gửi thông tin tài liệu xúc tiến đầu tư tới các nhà đầu tư và đại sứ quán Việt Nam tại các nước…

Tỉnh đã tổ chức thành công chuyến xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ với nhiều cuộc làm việc với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và một số tổ chức xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ; thăm hữu nghị và tham dự Lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc); tổ chức Hội nghị xúc tiến thu hút các nhà đầu tư chiến lược Việt Nam – Nhật Bản; Hội nghị giao lưu kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản; tiếp đón và làm việc với hàng chục đoàn các nhà đầu tư từ các nước đến thăm, tìm hiểu môi trường của tỉnh.

Kết quả thu hút đầu tư của tỉnh có nhiều khởi sắc, số vốn FDI tăng cao so với năm trước, vượt kế hoạch năm đề ra. Ước năm 2023 tỉnh Vĩnh Phúc thu hút hơn 560 triệu USD vốn đầu tư FDI, tăng 21% so với năm 2022 và đạt 140% kế hoạch. Lũy kế đến hết năm 2023, dự kiến trên địa bàn tỉnh có 460 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 7,9 tỷ USD từ 19 quốc gia/vùng lãnh thổ./.

Nguyễn Nam