Thứ Ba, 29/09/2020 18:48:24 (GMT+7)

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Dương

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Dương

Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Dương, năm 2020, huyện dành trên 602,4 tỷ đồng cho đầu tư công. Trong đó, vốn đầu tư công ngân sách huyện hơn 99,2 tỷ đồng, vốn bổ sung từ ngân sách tỉnh trên 76,6 tỷ đồng và các nguồn khác hơn 426,6 tỷ đồng. Dù có nhiều nỗ lực, song nhiều năm liền Tam Dương vẫn thường nằm trong danh sách các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa ổn định, thấp so với các huyện, Thành phố khác. Một trong những nguyên nhân được lãnh đạo và các phòng chuyên môn cấp huyện đề cập đến đó là việc nghiên cứu, tiếp cận và triển khai các trình tự, thủ tục về xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trong điều kiện nhiều văn bản, chính sách và các Luật mới ban hành của bộ phận làm công tác có liên quan đến đầu tư công còn nhiều hạn chế.

Các thành viên tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư và Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, hạ tầng kỹ thuật của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có những chia sẻ và hướng dẫn một số quy định mới của Luật đầu tư công năm 2019 và Nghị định 40/2020/NĐ-CP cùng một số lưu ý trong quá trình lập chương trình, dự án đầu tư công cũng như Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và UBND huyện Tam Dương nói riêng. Các đại biểu đến từ UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã có những phần đặt vấn đề và trao đổi một số câu hỏi liên quan đến những vướng mắc đối với dự án cụ thể trong quá trình thực hiện trên địa bàn huyện như: Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư của các bước lập chủ trương đầu tư và bước lập dự án; Đơn vị lập chủ trương đầu tư đối với cấp huyện, xã; Phân cấp quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện; Giao Chủ đầu tư đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện…

Hội nghị được đánh giá là một trong những cầu nối giúp cho những cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư tăng cường năng lực chuyên môn; Có cách hiểu và tiếp cận đúng đắn với các văn bản pháp lý, tự tin xử lý các tình huống; Tiếp tục triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao và quyết không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Ngoài địa bàn huyện Tam Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã và đang dự kiến triển khai tổ chức các hội nghị đào tạo cho các học viên các huyện thị khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như: Vĩnh Tường, Bình Xuyên…

Nguyễn Hoài Nam