Thứ Tư, 28/10/2020 22:02:27 (GMT+7)

Tập trung đào tạo nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu, chuyên đề: kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hợp đồng

Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai tổ chức lớp Đấu thầu chuyên sâu với chuyên đề: “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hợp đồng” trong 3 ngày 26-28/10/2020 tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. Đến tham dự và phát biểu khai mạc khóa học có ông Phạm Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Tập trung đào tạo nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu, chuyên đề: kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hợp đồng

Ông Phạm Quang Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong suốt chương trình tập huấn nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu, học viên được phổ biến các Thông tư hướng dẫn Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các kiến thức như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; Kế hoạch đấu thầu; Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp; Đặc biệt, tại khóa học, giảng viên tư vấn và trao đổi nhiều tình huống cụ thể mà học viên thường gặp trong công việc chuyên môn hàng ngày; Hướng dẫn, giải đáp tất cả các câu hỏi, thắc mắc của học viên.

Th.S Trần Thị Đông Anh – Chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Phó Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc Gia

Thông qua lớp tập huấn này, đội ngũ cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị làm công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh đã được bồi dưỡng chuyên sâu hơn về lĩnh vực lựa chọn nhà thầu và hợp đồng, từ đó thực hiện công việc được giao bảo đảm chất lượng và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả của công tác đấu thầu; bảo đảm cho các cuộc thầu được diễn ra cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Nguyễn Thị Diệu Thúy