Thứ Sáu, 19/02/2021 19:58:12 (GMT+7)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc một số thông tin và yêu cầu về công tác phòng, chống dịch đối với doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi làm việc trở lại.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, nhất là tại tỉnh Hải Dương và các tỉnh, thành phố giáp Vĩnh Phúc; nguy cơ dịch xâm nhập và bùng phát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là rất lớn; trong khi đó vẫn còn tình trạng người dân, doanh nghiệp lơ là, chủ quan; Căn cứ Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc một số thông tin và yêu cầu về công tác phòng, chống dịch  đối với doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi làm việc trở lại, cụ thể như sau:

1. Đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin tới doanh nghiệp tại Văn bản số 310/SKHĐT-DNKTHT ngày 02/2/2021 (sao gửi kèm theo).

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi trở lại làm việc:

2.1. Đối với các chuyên gia, lao động kỹ thuật là người nước ngoài:

– Trường hợp trong suốt thời gian nghỉ Tết tại địa phương mà không ra khỏi địa phương, nơi cư trú (là tỉnh Vĩnh Phúc) thì được phép trở lại làm việc bình thường, khai báo y tế và khuyến khích xét nghiệm SAR-Cov-2;

– Trường hợp làm việc tại Vĩnh Phúc nhưng cư trú tại địa bàn tỉnh khác: đề nghị tiến hành khai báo y tế, khai báo cư trú hàng ngày và bắt buộc xét nghiệm SAR-Cov-2 khi quay trở lại làm việc.

Đề nghị liên hệ với Sở Y tế để lấy mẫu kê khai y tế đối với đối tượng người nước ngoài; bố trí lịch lấy mẫu và xét nghiệm cho doanh nghiệp. Chi phí xét nghiệm sàng lọc SAR-Cov-2 bằng phương pháp xét nghiệm Real-time PCR do doanh nghiệp chi trả. Các chi phí khác liên quan đến việc lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm do ngân sách nhà nước bảo đảm.

– Trường hợp làm việc tại Vĩnh Phúc nhưng cư trú tại địa bàn có dịch: Yêu cầu làm việc trực tuyến; chỉ sau khi có xét nghiệm âm tính 02 lần mới được trở lại làm việc.

2.2. Đối với các lao động là người Việt Nam:

– Trường hợp không ra khỏi địa phương: Yêu cầu khai báo y tế và trở lại làm việc bình thường. Các doanh nghiệp tiếp tục lập danh sách để xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên (ít nhất 1% trong tổng số người lao động);

– Trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố khác không có dịch: Yêu cầu khai báo y tế và cho xét nghiệm SAR-Cov-2.

– Trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch: Yêu cầu ở lại tại địa phương và tạm thời chưa trở về Vĩnh Phúc cho đến khi dịch bệnh tại địa phương đó được kiểm soát.

Các doanh nghiệp có báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh với Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp) và Sở Lao động – Thương bình và Xã hội (đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp) vào 14h00 hàng ngày để tổng hợp, gửi cơ quan Thường trực (Sở Y tế) báo cáo UBND tỉnh.

Gửi phản hồi

*
*