Thứ Năm, 24/06/2021 20:40:04 (GMT+7)

Hoạt động của bộ phận xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản 06 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản (Japan Desk) tại Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc hỗ trợ cũng như kết nối hoạt động của các nhà đầu tư Nhật Bản với chính quyền địa phương.

Hoạt động của bộ phận xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản 06 tháng đầu năm 2021

Bộ phận Japan Desk họp triển khai hoạt động năm 2021

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, trong 6 tháng đầu năm 2021 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Japan Desk chủ yếu tổ chức họp và làm việc trực tuyến. Liên quan đến công tác giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, trong thời gian này, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản; Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc đã thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản. Các thủ tục đầu tư đều được giải quyết trước hạn so với quy định. Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc đã thu hút được 04 nhà đầu tư mới, trong đó có 01 nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công tác hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Nhật Bản của Japan Desk tiếp tục được thực hiện một cách có hiệu quả. Ban Quản lý các KCN, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đã phối hợp với Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc tiếp nhận nhiều lượt thông tin, kiểm tra xác nhận dự án đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư vào KCN; hỗ trợ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ và các báo cáo cần được giải trình đối với từng dự án cụ thể; hỗ trợ hoàn thiện bản dự thảo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, vai trò hỗ trợ của Japan Desk càng được thể hiện rõ nét. Các thành viên Japan Desk đã tích cực trong việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư liên quan đến công tác phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh với trên 100 lượt hỏi đáp của các doanh nghiệp Nhật Bản trong và ngoài khu công nghiệp; Cung cấp thông tin, tài liệu và tham gia buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc với hai công ty Toyota và Honda ngày 10/6/2021. Bên cạnh đó, các thành viên phụ trách hỗ trợ doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp cũng đã thành lập nhóm hỗ trợ đặc biệt cho Honda và Toyota, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu cách ly xã hội đối với thành phố Phúc Yên, Vĩnh Yên cũng như trong suốt khoảng thời gian tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh của tỉnh.

Trong thời gian tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh Vĩnh Phúc xem xét bố trí thêm nhân sự, cũng như tiếp tục chỉ đạo kiện toàn Japan Desk Vĩnh Phúc để đảm bảo cho Bộ phận hoạt động thông suốt và hiệu quả. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, Japan Desk sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp Nhật Bản để đảm bảo mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiếp tục giữ mối quan hệ đầu tư tốt đẹp giữa các nhà đầu tư Nhật Bản và tỉnh Vĩnh Phúc./.

Nguyễn Thị Huyền Trang (sokhdt.vinhphuc.gov.vn)