Thứ Tư, 13/12/2023 9:57:54 (GMT+7)

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Đồng Sóc

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường đã được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1119, ngày 22/9/2022 với diện tích sử dụng 206,56 ha (trong đó, diện tích tại xã Vân Xuân là 136,63 ha; tại xã Vũ Di là 2,75 ha; tại thị trấn Tứ Trưng là 67,18 ha).

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Đồng Sóc

Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến, Khu công nghiệp Đồng Sóc sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động

Năm 2023, diện tích cần GPMB với xã Vân Xuân là 47,3 ha và xã Vũ Di là 2,75 ha. Đến nay, xã Vũ Di đã kiểm kê được 90/90 hộ theo thông báo thu hồi đất, đã chi trả tiền bồi thường cho 86/90 hộ với số tiền 10,7 tỷ đồng/2,61 ha.

Xã Vân Xuân có 441 hộ thuộc diện GPMB, trong đó, giai đoạn 1 đạt 19,47 ha/102 hộ với số tiền 31,5 tỷ đồng, giai đoạn 2 đạt 1,84 ha/26 hộ với số tiền 7,89 tỷ đồng; đã kiểm kê được 82 ngôi mộ thuộc diện GPMB.

Tổng mức đầu tư của Khu công nghiệp Đồng Sóc là 2.238 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 336 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Việc xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đồng Sóc nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử gia dụng, văn phòng; điện, điện tử phục vụ công nghiệp… Tính đến nay, đã có gần 20 doanh nghiệp thuê đất, đầu tư sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp.

Baovinhphuc