Thứ Năm, 13/05/2021 9:45:38 (GMT+7)

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương và kịp thời ban hành các văn bản đôn đốc thực hiện phòng, chống dịch tại doanh nghiệp và công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  tại các doanh nghiệp, công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đã tới thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Chính xác Việt Nam I, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 12.000 doanh nghiệp (trong đó: Vĩnh Yên: 4.500 doanh nghiệp; Phúc Yên: 1.700 doanh nghiệp; Bình Xuyên: 1.700 doanh nghiệp; Vĩnh Tường: 1.300 doanh nghiệp; Yên Lạc: 1.000 doanh nghiệp; Tam Dương: 700 doanh nghiệp; Tam Đảo: 400 doanh nghiệp; Lập Thạch: 500 doanh nghiệp; Sông Lô: 200 doanh nghiệp).

Theo số liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố; các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực và của các doanh nghiệp trực tiếp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến 11h00 ngày 11/5/2021, đã có 2.100 doanh nghiệp gửi thông tin về tình hình thực hiện phòng, chống dịch tại doanh nghiệp và công trường xây dựng.

Trong tổng số 2.100 doanh nghiệp có 85.110 người lao động trong và ngoài nước, gồm: Đối tượng F0: 06 lao động (Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Top có 05 người với 02 người nước ngoài và 03 người Việt Nam; Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Khang); Đối tượng F1: 147 lao động; Đối tượng F2: 2.267 lao động; Đối tượng F3: 7.991 lao động; trong đó:

Thực hiện khai báo y tế: có 74.856/85.110 lao động đã khai báo y tế (đạt 88%).

Thực hiện xét nghiệm Covid-19 (thuộc diện phải xét nghiệm theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 06 có tổng số 27.184 lao động có nguy cơ lây nhiễm và đi khỏi địa phương trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2020), hiện đã xét nghiệm 4.247/27.184 lao động (đạt 15,6%).

Thực hiện theo dõi biến động khách ra, khách vào, người đến làm việc phải khai báo y tế bắt buộc: Có 1.866/ 2.100 doanh nghiệp đã thực hiện theo dõi biến động khách ra, khách vào, người đến làm việc phải khai báo y tế bắt buộc.

Thực hiện các công tác khác trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Doanh nghiệp (như: đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách an toàn, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, thực hiện yêu cầu 5K…): khoảng 80% doanh nghiệp đã yêu cầu cán bộ, nhân viên và người lao động thực hiện nội dung này.

Qua tổng hợp theo dõi, hiện tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ trên địa bàn và các khu du lịch lớn trên địa bàn tỉnh (Flamingo Đại Lải, Tam Đảo I, Tây Thiên, 03 sân golf…) cơ bản chấp hành tốt chỉ đạo dừng hoạt động  kinh doanh dịch vụ (trừ các dịch vụ thiết yếu theo quy định).

Trong những ngày tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các nội dung trên (hoàn thành việc khai báo y yế; thực hiện ngay việc kiểm soát khách ra, vào, đến làm việc tại đơn vị; phối hợp với các cơ quan y tế để thực hiện xét nghiệm) theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Nguyễn Thị Hải Yến