Thứ Tư, 11/01/2017 9:11:04 (GMT+7)

Tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Công ty TNHH Exedy Việt Nam là một trong những doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư thành công tại Vĩnh Phúc, có đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh.

 1. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 trong bối cảnh kinh tế – xã hội cả nước phải đối mặt với khó khăn, thách thức như: Giá dầu thô thế giới diễn biến phức tạp khó dự báo; chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, hạn hán, sự cố ô nhiễm môi trường biển;… Trong tỉnh, thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân; sản lượng sản phẩm xe máy tiếp tục giảm… Song, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát các cơ chế, chính sách; tiến hành tổng kết các chương trình, đề án của tỉnh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời xem xét, giải quyết trực tiếp tại cơ sở các vấn đề thực tiễn phát sinh trên các lĩnh vực… Do đó, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán đề ra và tăng khá so với năm trước; các lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

 1. Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2016 theo giá so sánh dự kiến đạt 65.203 tỷ đồng, tăng 8,56% so với năm 2015. Trong đó:

– Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 4.547 tỷ đồng, tăng 3,15% so với năm 2015, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,23 điểm %; riêng ngành nông nghiệp đạt 4.256,5 tỷ đồng, tăng 3,61%, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,25 điểm %.

– Tổng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, xây dựng đạt 31.860 tỷ đồng, tăng 9,94% so với năm 2015, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 4,80 điểm %. Trong đó, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 29.773 tỷ đồng, tăng 9,49%, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 4,30 điểm %.

– Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển. Giá cả thị trường ổn định, mạng lưới và cơ sở hạ tầng các trung tâm thương mại, chợ và các cơ sở kinh doanh tiếp tục được mở rộng và ngày càng hoàn thiện; tiếp tục thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại… Tổng giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ đạt 12.420 tỷ đồng, tăng 6,26% so với năm 2015, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 1,19 điểm %. Thuế sản phẩm đạt 16.645 tỷ đồng, tăng 9,23% so với cùng kỳ, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của tỉnh là 2,34 điểm %.

Cơ cấu kinh tế (cơ cấu giá trị tăng thêm) năm 2016 của tỉnh Vĩnh Phúc là: Khu vực I (Nông, lâm nghiệp và thủy sản) 10,41%; khu vực II (Công nghiệp – xây dựng) 61,97%; khu vực III (các ngành dịch vụ) 27,62%.

 1. Thu chi ngân sách, tài chính tín dụng

Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 29.231 tỷ đồng, tăng 12,98% so với năm 2015, trong đó thu nội địa đạt 25.852 tỷ đồng, tăng 14,78% so với năm 2015. Tổng chi ngân sách dự kiến đạt 26.112 tỷ đồng, tăng 15,55% so với năm 2015, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm 26,91% tổng chi ngân sách địa phương.

Dự kiến đến thời điểm 31/12/2016, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 47.350 tỷ đồng, tăng 19,92% so với cuối năm 2015; dư nợ đạt 41.250 tỷ đồng, tăng 25,33% so với cuối năm 2015.

 1. Đầu tư, xây dựng

a. Tình hình thực hiện vốn đầu tư

Năm 2016 là năm đầu tiên Luật đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 được tỉnh áp dụng thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện việc tăng cường quản lý đầu tư về xây dựng cơ bản, như việc bố trí vốn đầu tư tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Dự kiến cả năm 2016, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh thực hiện 24.886 tỷ đồng tăng 4,00% so với năm trước. Trong đó, vốn nhà nước 6.201 đồng, tăng 4,14%; vốn ngoài nhà nước 12.286 tỷ đồng tăng 3,21%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6.368 tỷ đồng, tăng 5,42%.

b. Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư

 Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được triển khai tích cực. Tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện. Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư để phục vụ công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư của tỉnh. Tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 10 với chủ đề “Hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững”. Đặc biệt, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xúc tiến các hoạt động thương mại, tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, làm việc tại 04 nước Châu Âu và 02 nước Châu Mỹ, qua đó kết nối được với các Tập đoàn, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư sang Việt Nam, giới thiệu đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm giúp tỉnh thu hút thêm nhiều dự án FDI, nhất là các dự án đến từ Hoa Kỳ.

Để tiếp tục quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chủ trương và quyết tâm đổi mới của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, Vĩnh Phúc sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào ngày 27/12/2012 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Hội nghị sẽ có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; các tổ chức xúc tiến đầu tư và thương mại quốc tế; các ngân hàng trong nước và quốc tế; các địa phương của một số nước có kết nghĩa với tỉnh Vĩnh Phúc; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước và đông đảo phóng viên báo chí trong nước và quốc tế. Đây là 1 trong những hoạt động chào mừng 20 năm tái lập tỉnh.

Năm 2016, tổng số vốn đầu tư FDI tăng thêm toàn tỉnh là 368,32 triệu USD. Trong đó, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới GCN ĐKĐT cho 33 dự án với tổng vốn đầu tư 274,12 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 24 lượt với tổng số vốn tăng thêm là 94,2 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 231 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 3.589,96 triệu USD.

Tổng số vốn đầu tư DDI tăng thêm toàn tỉnh là 21.869,52 tỷ đồng, gồm 58 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp GCN ĐKĐT với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17.845,86 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn 12 lượt với tổng số vốn tăng thêm là 4.023,66 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, có 655 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 64.421,8 tỷ đồng.

c. Thu hút các dự án ODA

Hiện nay, tỉnh đang triển khai 07 dự án ODA gồm: 03 dự án chuyển tiếp, 01 dự án mới bắt đầu triển khai và 03 Dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Dự kiến, năm 2016 giải ngân đạt 683 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng ước đạt 153 tỷ đạt 100% kế hoạch, vốn ODA ước đạt 550 tỷ đồng bằng 147% kế hoạch.

 1. Tình hình phát triển doanh nghiệp.

Với quan điểm chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, năm 2016 tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn và đặc biệt kể từ tháng 10/2016 UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ thường kỳ với các doanh nhân vào chiều thứ 6 hàng tuần. Do vậy, nhìn chung tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn đã hồi phục mạnh hơn. Số doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới tăng cao về số lượng và số vốn đăng ký so với năm 2015.

 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

a. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt:

– Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2016 đạt 95.933 ha, giảm 0,94% so với năm trước. Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính năm 2016 như sau: Lúa đạt 58.383 ha (giảm 0,07%), năng suất đạt 50,02 tạ/ha (giảm 10,45%), sản lượng đạt 292 ngàn tấn (giảm 10,51%) so với năm 2015; ngô đạt 16.008 ha (giảm 0,55%), năng suất đạt 42,73 tạ/ha (giảm 1,07%), sản lượng đạt 68.402 tấn (giảm 1,60%); diện tích đậu tương giảm 22,13%, năng suất tăng 2,02%, sản lượng giảm 20,60%; diện tích rau các loại tăng 0,83%, năng suất giảm 2,83%, sản lượng giảm 2,03% so với năm trước…

– Tổng diện tích các loại cây lâu năm hiện có 8.342 ha, tăng 0,40% so với năm 2015. Trong đó, diện tích cây ăn quả là 7.806 ha, chiếm 93,58% diện tích các loại cây lâu năm. Trong đó, thanh long 166 ha, tăng 3,23%; chuối 1.841 ha, tăng 1,32%; nhãn 772 ha,..

* Chăn nuôi:  Kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 01/10/2016 như sau:

– Đàn trâu có 20.075 con, giảm 0,43% so với cùng thời điểm năm trước.

– Đàn bò có 112.424 con, tăng 9,20%. Trong đó, số bò lai tăng 12,55%, số bò sữa 8.699 con, giảm 0,39%. Đàn bò sữa giữ ở mức ổn định;

– Đàn lợn (không tính lợn sữa) có 688.324 con, tăng 25,67%.

– Tổng đàn gia cầm có 9.751 nghìn con, tăng 16,19% so với cùng thời điểm. Trong đó, đàn gà 8.404 nghìn con, tăng 16,80 %; vịt, ngan, ngỗng 1.347 nghìn con, tăng 12,40%.

b. Sản xuất lâm nghiệp:

Diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn tỉnh năm 2016 đạt 591 ha, giảm 8,12% so với năm trước. Trong đó, rừng sản xuất 558 ha, rừng đặc dụng 29 ha, rừng phòng hộ 3,8 ha. Diện tích rừng được chăm sóc là 462 ha, giảm 0,22% so với năm trước.

c. Sản xuất thuỷ sản:

Diện tích nuôi trồng năm 2016 đạt 6.844 ha, giảm 1,38% so với năm trước do một số ao hồ đầm đã hết hạn đấu thầu hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng; ngoài ra việc xây dựng các công trình công cộng, san lấp ao hồ cũng làm giảm diện tích nuôi trồng. Sản lượng thủy sản năm 2016 dự kiến đạt 19.312 tấn, giảm 2,26% so với năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 17.175 tấn, giảm 3,41%; sản lượng khai thác đạt 2.137 tấn, tăng 8,09% so với cùng kỳ.

 1. Sản xuất công nghiệp

a. Chỉ số sản xuất và sản phẩm công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016 tăng 6,56% so với năm 2015. Dự kiến năm 2016, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn sản xuất được: 190.481 tấn thức ăn gia súc, tăng 0,22%; 58.920 ngàn quần các loại, tăng 14,52%; 78.864 ngàn m2 gạch ốp lát, tăng 0,33%; 1.026 triệu viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 5,58%; doanh thu linh kiện điện tử 22.614 tỷ đồng, tăng 29,17%; 62.666 xe ô tô các loại, tăng 18,88%; 1.952 nghìn xe máy các loại, giảm 3,57%; điện thương phẩm đạt 2.155 triệu kwh, tăng 12,51%; nước thương phẩm đạt 14.645 ngàn m­3, tăng 6,09% so với năm 2015…

b. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại thời điểm 01/12/2016 tăng 0,16% so với tháng trước và tăng 6,64% so với cùng kỳ năm trước; dự kiến cả năm 2016 tăng 4,79%. Theo ngành công nghiệp cấp I, ngoài ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sử dụng lao động trong tháng tăng 5,18% so với cùng kỳ năm trước, các ngành còn đều giảm. Theo thành phần kinh tế, doanh nghiệp nhà nước giảm 2,42%; doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 0,56%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,30% so năm 2015.

 1. Hoạt động thương mại và dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước  35.080 tỷ đồng, tăng 8,88% so với năm 2015.

Dự kiến năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.771 triệu USD, tăng 11,17% so năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2016 đạt 2.557 triệu USD, tăng 9,98% so với năm trư­ớc.

Tổng khối l­ượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh năm 2016 dự kiến đạt 27.086 ngàn tấn, luân chuyển 1.839 triệu tấn.km, tăng 4,32% về tấn và tăng 4,23% về tấn.km so với năm 2015. Khối l­ượng hành khách vận chuyển năm 2016 đạt 23.479 ngàn người, luân chuyển 1.779 triệu người.km, tăng 4,09% về người và tăng 4,07% về người.km so với năm  2015. Tổng doanh thu vận tải dự kiến đạt 3.292 tỷ đồng, tăng 7,03% so cùng kỳ, trong đó vận tải đường bộ đạt 2.794 tỷ đồng, tăng 4,66%, vận tải đường sông đạt 498 tỷ đồng, tăng 22,58% so với cùng kỳ.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

 1. Lao động, việc làm

Tính đến 15/12/2016, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh đã tổ chức 41 phiên giao dịch việc làm, tuyển được 2.137 lao động. Năm 2016, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 24.808 lao động, vượt 7,86% so với kế hoạch đề ra. Đã giải quyết cho 2.253 hộ gia đình và người lao động vay vốn giải quyết việc làm tại chỗ với số tiền là 69,9 tỷ đồng, 187 người được vay vốn xuất khẩu lao động với số tiền trên 10,3 tỷ đồng.

Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng cao, trong năm 2016 đã tổ chức các kỳ thi tay nghề với 116 thí sinh đến từ 12 cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, các thí sinh dự thi ở 12 nhóm nghề: Công nghệ ô tô, hàn, thiết kế kỹ thuật cơ khí…

 1. Công tác an sinh xã hội

Hoạt động bảo trợ xã hội và giảm nghèo được đặc biệt chú trọng. Phê duyệt kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Năm 2016, ước tỷ lệ hộ nghèo còn 3,89% giảm 1,07% so với năm 2015.

Chế độ chính sách BHXH, BHYT được giải quyết kịp thời, đúng định mức, đúng đối tượng thụ hưởng. Ước thực hiện năm 2016, tỷ lệ người tham gia BHYT, BHXH, BH tự nguyện chiếm 76,5% dân số, tăng 5,1% so với năm 2015.

 1. Giáo dục, đào tạo

Năm học 2015-2016, công tác phổ cập giáo dục được củng cố và duy trì, chất lượng phổ cập mẫu giáo cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học và phổ cập THCS tiếp tục được giữ vững, nhiều chỉ số chung toàn tỉnh vượt các tiêu chí phổ cập của Bộ. Kết quả thi THPT quốc gia năm 2016, Vĩnh Phúc là một trong 8 tỉnh có điểm bình quân các môn cao nhất cả nước; chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh tiếp tục đạt được ở mức cao, mở rộng ở nhiều đối tượng học sinh, nhiều hoạt động giáo dục, năm học 2015-2016, Vĩnh Phúc tiếp tục có mặt tại các sân chơi trí tuệ cấp quốc gia, các cuộc thi Olympic Quốc tế và khu vực, đặc biệt có 1 giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc tế EF – Challenge trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự diễn đàn lãnh đạo trẻ toàn cầu tại Mỹ; 1 huy chương đồng kỳ thi Olympic tin học Châu Á; 1 huy chương vàng Olympic toán quốc gia Singapo và có 1 sản phẩm tham dự cuộc thi quốc tế “Nuôi tinh thể – thắp sáng ước mơ Việt Nam 2016” tại Vương quốc Bỉ đoạt giải 3.

 1. Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, lực lượng chức năng đã tiến hành thanh, kiểm tra 3.773 lượt cơ sở, trong đó tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm chiếm 83,1%; xử lý các cơ sở vi phạm theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 03 vụ ngộ độc thực phẩm, không có trường hợp nào tử vong (giảm 01 vụ so với năm 2015 nhưng số người mắc tăng 82 người).

 1. Hoạt động văn hoá, thể thao

Năm 2016, nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật diễn ra sôi nổi, đa dạng nhằm chào mừng các ngày lễ của đất nước, của tỉnh như: các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các hoạt động chào mừng và đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích- danh thắng Tây Thiên- Tam Đảo và Di tích Kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn- Sông Lô; tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.

Chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Phúc (01/01/1997 – 01/01/2017), nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật và thể thao đã và sẽ được tổ chức sâu rộng trên địa bàn như: tổ chức trưng bày Triển lãm những thành tựu văn hoá – xã hội của tỉnh tại Trung tâm văn hóa tỉnh; Triển lãm tranh cổ động với 100 tấm lớn tại Quảng trường Hồ Chí Minh; tuyên truyền các cụm băng rôn, pa nô, khẩu hiệu tại các tuyến đường trung tâm của tỉnh và các tuyến đường lớn; phối hợp với các Phòng Văn hóa – Thể Thao, Trung tâm Văn hoá các huyện, thành, thị tổ chức tuyên truyền lưu động; tổ chức Hội diễn ca múa nhạc không chuyên trên địa bàn tỉnh; tổ chức Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ IX; Tổ chức chương trình Giải bóng đá và Hội trại thanh niên với chủ đề “Vĩnh Phúc, 20 năm xây dựng và phát triển”. Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra vào ngày 28/12/2016 tại khu vực trước Nhà hát tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

 1. Tình hình giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tính đến ngày 15/12/2016, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm 37 người chết và 66 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 02 vụ, số người bị thương tăng 45 người.

 1. Thiệt hại do thiên tai

Trong năm, tình hình thời tiết có những diễn biến bất thường, xảy ra một số ngày rét đậm, rét hại, mưa bão và sét đã làm 02 người chết, 06 người bị thương, gây ảnh hưởng đến hơn 8.967 ha lúa, hơn 1.779 ha hoa màu… Các cơ quan chức năng đã tiến hành trợ giúp gia đình có người bị chết, bị thương và đánh giá mức độ thiệt hại về sản xuất để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân.

 1. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Trong tháng Mười hai, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ cháy, trong đó có 02 vụ cháy nhà, 02 vụ cháy rừng và 01 vụ cháy máy xúc. Cả 05 vụ cháy đều không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại 2,3 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 37 vụ cháy, thiệt hại khoảng 7,8 tỷ đồng./.

(Trích từ Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 của Cục Thống kê tỉnh và Báo cáo nhanh kết quả thu hút đầu tư trực tiếp tháng 12 năm 2016 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư)

Vân Anh – IPA Vinh Phuc (Tổng hợp)