Thông tin liên hệ:

Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.6256.616             Fax: 0211.6256.616

Email: investvinhphuc@gmail.com          Website: investvinhphuc.vn