Thứ Năm, 15/07/2021 21:35:40 (GMT+7)

Chính phủ ban hành quy định mới về tiêu chí phân loại doanh nghiệp

Ngày 02/7/2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg quy định Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó:

1. Tiêu chí phân loại theo ngành, lĩnh vực đối với DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn như sau:

Những doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong 13 ngành, lĩnh vực: Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh; sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và cung ứng dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam; truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về điện lực; kinh doanh xổ số; in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng; tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo hiểm tiền gửi và mua bán, xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng;…

Những doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn, Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, hoạt động trong 7 ngành, lĩnh vực: Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay; khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng; tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính)…

Những doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, hoạt động trong 7 ngành, lĩnh vực: Khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị nông thôn; sản xuất hóa chất cơ bản; vận chuyển hàng không; đầu mối nhập khẩu xăng dầu chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường; sản xuất thuốc lá điếu…

2. Đối với các doanh nghiệp  không hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc Tiêu chí phân loại nêu trên thì sử dụng một trong các tiêu chí sau để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn:

Sản xuất xi măng chiếm thị phần từ 30% trở lên, trong đó có khai thác mỏ nguyên liệu thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh quốc phòng.

Trồng và chế biến cao su hoặc cà phê tại các địa bàn chiến lược; miền núi; vùng sâu; vùng xa gắn với quốc phòng an ninh.

Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có tỷ trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu của doanh nghiệp 3 năm liên tiếp liền kề trước thời điểm xem xét chuyển đổi đạt từ 50% trở lên.

Các doanh nghiệp có giá trị văn hóa; giá trị lịch sử; giá trị kiến trúc có vai trò quan trọng đối với quốc phòng an ninh; thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương trong từng thời kỳ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2021.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, theo tiêu chí phân loại nói trên có 05 doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm 04 công ty TNHH Một thành viên thủy lợi (Liễn Sơn, Tam Đảo, Lập Thạch, Phúc Yên) và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc;

Đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, hiện nay theo Kế hoạch số 68/KH ‑ UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh, có 05 doanh nghiệp (Công ty CP Môi trường và Công trình Phúc Yên;  Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên; Công ty CP Nước Sạch Vĩnh Phúc; Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc; Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc) phải thực hiện thoái vốn Nhà nước. Đến nay, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên đã thực hiện xong việc thoái hết vốn Nhà nước tại công ty; Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đang thực hiện bán nốt 23,7% vốn điều lệ. Theo Quyết định số 908/QĐ-TTg  ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp trên được thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 đối với 03 doanh nghiệp (Công ty CP Nước Sạch Vĩnh Phúc; Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc; Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc).

Tại văn bản số 5552/UBND-KT5 ngày 12/7/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2025 và các nhiệm vụ tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg theo đúng quy định./.

Nguyễn Thị Hải Yến (sokhdt.vinhphuc.gov.vn)