Quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 9:11:38

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050

Thứ Hai, 07/10/2013 8:49:54

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Hai, 07/10/2013 8:41:24

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020

Thứ Tư, 28/08/2013 8:40:21

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020

Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thứ Năm, 15/08/2013 10:45:30

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thứ Năm, 15/08/2013 10:39:22

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thứ Năm, 15/08/2013 10:25:57

Quyết định điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thứ Năm, 27/06/2013 14:56:19

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ Tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển ngành Thương mại Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thứ Năm, 27/06/2013 8:19:27

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thương mại Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chủ Nhật, 23/06/2013 15:49:28

Quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Sông Lô đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 27/05/2013 14:59:30

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Sông Lô đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 27/05/2013 14:52:30

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Tam Đảo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 27/05/2013 14:44:25

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Tam Đảo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Tam Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 27/05/2013 14:38:33

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Tam Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Yên Lạc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 27/05/2013 14:32:05

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Yên Lạc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  • Trang thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

    Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: sokhdt@vinhphuc.gov.vn, Điện thoại: (+84).211.3.862.480

    Giấy phép số 49/GP-TTĐT ngày 13/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc