Quy hoạch phân khu B1, tỉ lệ 1/2000 Phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Năm, 18/08/2016 16:40:38

Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc,...

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Tư, 17/08/2016 7:46:25

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch phân khu A3 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị dịch vụ khu vực 2 bên đường QL2 tại thành phố Vĩnh Yên, các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Tư, 06/04/2016 8:48:00

Quy hoạch phân khu A3 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị dịch vụ khu vực 2 bên đường QL2 tại thành phố Vĩnh Yên, các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc,...

Quy hoạch phân khu D2 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển Công nghiệp và Đô thị phụ trợ phía Bắc tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc theo Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ Tư, 06/04/2016 8:39:14

Quy hoạch phân khu D2 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển Công nghiệp và Đô thị phụ trợ phía Bắc tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc theo Quy...

Quy hoạch phân khu C3, tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ khu vực phía Nam hồ Đại Lải tại huyện Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Tư, 06/04/2016 8:29:06

Quy hoạch phân khu C3, tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ khu vực phía Nam hồ Đại Lải tại huyện Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh...

Quy hoạch phân khu A2 tỉ lệ 1/2000, phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp tại huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Hai, 11/01/2016 14:08:10

Quy hoạch phân khu A2 tỉ lệ 1/2000, phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp tại huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Tư, 19/08/2015 9:51:35

Về việc Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Thứ Sáu, 24/07/2015 9:29:48

Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Quy hoạch thoát nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Năm, 23/07/2015 16:36:53

Quy hoạch thoát nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ Năm, 23/07/2015 16:25:57

Quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011- 2015 có xét đến 2020

Thứ Sáu, 06/03/2015 10:01:04

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011- 2015 có xét đến 2020

Quy hoạch xây dựng Vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Ba, 26/08/2014 9:35:10

Quy hoạch xây dựng Vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng Vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Ba, 26/08/2014 9:33:57

Quy hoạch xây dựng Vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thứ Tư, 02/07/2014 17:16:43

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Vĩnh Phúc.

Thứ Hai, 07/10/2013 15:08:32

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)...

  • Trang thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

    Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: sokhdt@vinhphuc.gov.vn, Điện thoại: (+84).211.3.862.480

    Giấy phép số 49/GP-TTĐT ngày 13/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc