Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2906/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 58 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư và danh mục các dự án hạn chế, không thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư:

Các dự án quy mô lớn (03 dự án); Các dự án chợ (04 dự án); Các dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (05 dự án); Các dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp (11 dự án); Các dự án đầu tư cấp nước sinh hoạt (08 dự án); Các dự án y tế, giáo dục, du lịch, môi trường (04 dự án); Các dự án đầu tư trực tiếp khác (23 dự án).

Các dự án hạn chế đầu tư đối với đầu tư nước ngoài:

– Các dự án ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường tại Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

– Các dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại  Mục I, Phụ lục II, Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

– Các dự án sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có công nghệ đã qua sử dụng và lạc hậu theo yêu cầu tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

– Khu vực Tam Đảo I, Tam Đảo II, huyện Tam Đảo.

– Khu vực hồ Đại Lải và địa bàn xã Ngọc Thanh, thành Phố Phúc Yên.

– Khu vực xung quanh hồ Thanh Lanh và phía Bắc xã Trung Mỹ (giáp tỉnh Thái Nguyên), huyện Bình Xuyên.

– Khu vực xung quanh hồ Xạ Hương và khu vực thôn Bàn Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo.

– Khu vực xung quanh hồ Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo

– Khu vực xung quanh hồ Đồng Mỏ, hồ Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.

– Khu vực xung quanh hồ Vân Trục, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch.

– Khu vực xung quanh hồ Bò Lạc, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô.

– Khu vực khu danh thắng Tây Thiên và khu phía Bắc xã Đại Đình (giáp tỉnh Thái Nguyên), huyện Tam Đảo.

Các dự án không thu hút đầu tư:

– Các dự án thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020.

– Các dự án sử dụng công nghệ cấm chuyển giao quy định tại Mục I, Phụ lục III, Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

– Các dự án sử dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không đáp ứng các yêu cầu của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ  quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

– Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

– Ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng.

Các dự án không thu hút đối với đầu tư nước ngoài:

– Hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức.

– Dịch vụ điều tra và an ninh.

– Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

– Sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

– Thu, mua, xử lý tài sản công tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

– Sản xuất vật liệu hoặc thiết bị quân sự; kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dụng quân sự và công an, linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.

– Dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên (bao gồm khai thác gỗ và săn bắn, đánh bẫy động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp).

Nội dung chi tiết Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 tải về tại đây./.