Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2016

Thứ Sáu, 29/04/2016 13:50:34

Từ ngày 01/5/2016, rất nhiều chính sách mới đã được Chính phủ và các Bộ ngành ban hành chính thức có hiệu lực.

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 04 – 2016

Thứ Năm, 31/03/2016 16:23:34

Nhiều chính sách mới quan trọng đã được Chính phủ và các Bộ ban ngành ban hành có hiệu lực từ tháng 04 – 2016.

Các chính sách mới có hiệu lực trong tháng 03/2016

Thứ Tư, 02/03/2016 15:24:36

Từ ngày 01/03/2016, rất nhiều chính sách mới được Chính phủ và các Bộ ban ngành ban hành chính thức có hiệu lực. Cụ thể như sau:

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02 – 2016

Thứ Hai, 22/02/2016 10:33:33

Nhiều chính sách mới quan trọng đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ban ngành ban hành chính thức có hiệu lực từ tháng 02 – 2016. Cụ thể...

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01 – 2016

Thứ Ba, 05/01/2016 8:57:25

Các chính sách mới quan trọng được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực từ tháng 01 – 2016. Cụ thể như sau:

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2015

Thứ Ba, 01/12/2015 14:39:17

Trong tháng 12-2015, nhiều chính sách quan trọng được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực. Cụ thể như sau:

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015

Thứ Bảy, 31/10/2015 16:11:57

Nghị định về kinh doanh bất động sản, về đầu tư công, đăng ký doanh nghiệp, giám sát dự án đầu tư, miễn thị thực… là những chính sách mới sẽ có...

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ 01/10/2015

Thứ Tư, 07/10/2015 7:33:42

Từ ngày 01/10/2015, nhiều chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

Ảnh minh họa

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2015

Thứ Tư, 02/09/2015 21:12:43

Mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Ngân hàng chỉ được mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Quy định mới về hỗ trợ việc làm; Điều kiện cấp phép...

Các chính sách ưu đãi thuế, tài chính (Cập nhật đến ngày 08/6/2015)

Thứ Ba, 04/08/2015 14:19:26

Hệ thống chính sách thuế hiện hành được áp dụng thống nhất, bình đẳng cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt giữa...

Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao

Thứ Hai, 13/07/2015 10:43:20

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 về Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho...

  • Trang thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

    Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: sokhdt@vinhphuc.gov.vn, Điện thoại: (+84).211.3.862.480

    Giấy phép số 49/GP-TTĐT ngày 13/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc