Cam kết của tỉnh Vĩnh Phúc đối với Nhà đầu tư

1        Cung cấp đủ điện và ổn định 24/24 giờ cho các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp.

2        Đảm bảo hạ tầng và cung cấp các dịch vụ thiết yếu tới chân hàng rào doanh nghiệp.

3        Giao đất sạch không thu tiền để các doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân và chuyên gia.

4        Luôn đồng hành doanh nghiệp trong giải phóng mặt bằng, bảo vệ thi công, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật

5        Công khai minh bạch quy trình, thủ tục  đầu tư, các loại  quy hoạch. Giảm từ 30-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định chung. Quyết định Chủ trương đầu tư không quá 15 ngày, đăng ký đầu tư không quá 5 ngày làm việc.

6        Thực hiện thủ tục hải quan, thuế  điện tử nhanh gọn

7        Thực hiện thanh tra, kiểm tra không quá một lần/năm đối với một doanh nghiệp.

8        Đảm bảo an ninh trật tự pham vi dự án, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người lao động làm việc.

9        – Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động và cung cấp đủ lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp

– Đảm bảo không để xảy ra đình công, bãi công trái pháp luật

10      Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp không quá 5 ngày làm việc; trường hợp cấp bách giải quyết không quá 24 giờ.