Các ngành, lĩnh vực kêu gọi đầu tư

I. Lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư

– Công nghiệp cơ khí sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và công nghiệp hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy;
– Công nghiệp điện tử, viễn thông và công nghiệp hỗ trợ công nghiệp điện tử, viễn thông;
– Công nghiệp sản xuất vật liệu mới, vật liệu nhẹ;
– Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;
– Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;
– Dịch vụ kho vận logistics;
– Cơ sở giáo dục, đào tạo: Trường đại học, trường dạy nghề, trường phổ thông, trường mầm non chất lượng cao;
– Cơ sở chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế: bệnh viện, viện nghỉ dưỡng…

II. Các ngành, lĩnh vực kêu gọi đầu tư

1. Phát triển công nghiệp
– Công nghiệp cơ khí sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và công nghiệp hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy
– Công nghiệp điện tử, viễn thông và công nghiệp hỗ trợ công nghiệp điện tử, tin học, viễn thông;
– Công nghiệp sản xuất vật liệu mới, vật liệu nhẹ;
– Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản;

2. Phát triển dịch vụ
– Dịch vụ kho vận logistics;
– Siêu thị, khách sạn nhà hàng;
– Khu du lịch sinh thái, Khu vui chơi giải trí cao cấp;
– Cơ sở giáo dục, đào tạo: Trường đại học, trường dạy nghề, trường phổ thông, trường mầm non chất lượng cao;
– Cơ sở chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế: bệnh viện, viện nghỉ dưỡng…

3. Phát triển nông nghiệp
– Dự án trồng rau, hoa, cây ăn quả công nghệ cao gắn với các cơ sở chế biến
– Dự án chăn nuôi bò sữa, lợn thịt chất lượng cao gắn với cơ sở chế biến

4. Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội
– Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;
– Sản xuất phân phối nước sạch;
– Xử lý chất thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt…